Decyzje już prawomocne

decyzja o pozwoleniu na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska uprawomocniła się. Wydane przez Wojewodę Lubuskiego zezwolenie dotyczy sześciu ostatnich stanowisk słupowych. Oznacza to komplet dokumentów pozwalających na ukończenie tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji.

Inwestorem projektu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a generalnym wykonawcą konsorcjum firm API, PBE Elbud Warszawa i Shanghai Electric Power Construction Co.

Licząca ok. 140 km długości dwutorowa linia o napięciu 400 kV połączy nową stację Baczyna niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego ze stacją Plewiska w okolicach Poznania. Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2018 roku. Zadanie wykonywane jest metodą „zaprojektuj i wybuduj”.

Konsorcjum, w którego skład wchodzi API, odpowiadało za wytyczenie trasy linii (w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych), zaprojektowanie rozwiązań technicznych oraz za  realizowane obecnie prace budowlano-montażowe, które rozpoczęły się w maju 2021, zaraz po otrzymaniu pierwszych odcinkowych pozwoleń na budowę.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 rok.

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska wzmocni sieć przesyłową w północno-zachodniej Polsce i poprawi warunki wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii, zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra, a także umożliwi przyłączenie do Krajowego Systemu Energetycznego kolejnych źródeł. Zapewni również odpowiednie techniczne warunki do wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec.

przejdź do góry strony ↑