Umowy ramowe z PSE

znalazła się na krótkiej liście firm, które podpisały z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowe na kompleksowe świadczenie usług sporządzania dokumentacji środowiskowej dla projektów inwestycyjnych w latach 2021-2025. Oznacza to, że spółka będzie mogła starać się o realizację zadań cząstkowych, ogłaszanych w ramach danej umowy ramowej.

API jest jedną z czterech firm wybranych do opracowywania tego typu dokumentacji w ramach tzw. Pakietu I oraz jedną z trzech wybranych do Pakietów II i III.

– To, że API znalazła się wśród firm z którymi PSE podpisały umowy ramowe oznacza przede wszystkim usprawnienie procesu przetargowego – mówi Dawid Sieniuć, Dyrektor Generalny API, dodając – PSE mają sprawdzonych i zweryfikowanych pod kątem formalnym i merytorycznym wykonawców, takich jak nasza firma i tylko oni będą mogli ubiegać się o realizację zadania znajdującego się w którymś z pakietów. Tylko firmy z krótkiej listy będą miały dostęp do dokumentacji przetargowej i możliwość zgłoszenia udziału w przetargu.

Co warto podkreślić, API brała udział w dialogu technicznym, poprzedzającym ogłoszenie wspomnianego postępowania.

– Przedstawiciele PSE do dialogu zaprosili sprawdzone firmy, z którymi współpracowali już wcześniej – mówi Dawid Sieniuć – API ma doświadczenie i uzyskiwała już decyzje środowiskowe dla PSE. A w ramach dialogu przygotowaliśmy komentarze oraz pytania i uwagi, zarówno do OPZ dla wszystkich pakietów, jak i do samych umów.  Zgodnie z zaleceniami PSE przygotowaliśmy także pytania do części dokumentacji przetargowej, budzącej ewentualne wątpliwości.

API ma doświadczenie w sprawnym i szybkim przechodzeniu procedury pozyskiwania decyzji środowiskowych, dzięki czemu postrzegana jest przez PSE za godnego i rzetelnego partnera.

W rekordowo krótkim czasie zaledwie 6 miesięcy, w trybie specustawy przesyłowej, firma uzyskała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla około 140 km linii kV Baczyna-Plewiska. Co warte podkreślenia, decyzja została wydana w czasie panujących już obostrzeń i ograniczeń w związku z pandemią, a dokument dotyczył inwestycji realizowanej na terenie dwóch województw.

W ciągu 10 miesięcy w tzw. „zwykłym” trybie udało się uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa. Przed jej wydaniem trzeba było zmienić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 10 gminach, przez które przechodzi linia (ok. 70 km).

W ciągu zaledwie 3,5 miesiąca API uzyskała decyzję środowiskową dla budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska, a 3 miesiące trwała procedura wydania dokumentu dla rozbudowy i modernizacji stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Umowa ramowa z PSE w Pakiecie I przewiduje wykonanie m.in. raportów o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem wycinki drzew, sporządzenie analizy akustycznej oraz analizy pola elektromagnetycznego (zadanie 1 i 2), a także przygotowanie kart informacyjnych inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (zadanie 3) oraz inwentaryzacji przyrodniczych (zadanie 4), dotyczących inwestycji PSE realizowanych w ciągu najbliższych czterech lat.

Pakiet nr 2 dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej wraz z opracowaniem operatu dendrologicznego oraz wykonaniem projektu wycinki drzew (zadanie 1) oraz przygotowania kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na podstawie dostarczonego operatu dendrologicznego wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę (zadanie 2).

Pakiet 3 dotyczy przeprowadzenia nadzorów przyrodniczych.

przejdź do góry strony ↑