Komplet decyzji dla inwestycji Baczyna-Plewiska

Lubuski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę ostatniego odcinka inwestycji „Budowa linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska”.

Decyzja nr 1/2022 z 15 lutego 2022 pozwoli prowadzić Konsorcjum firm API, SEPC i ELBUD Warszawa prace na całości obszaru objętego planem budowy.

Pozwolenie obejmuje budowę napowietrznej, dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV w rejonie słupów: GW3 i GW4, Mz5 i Mz6, Mz14 (Kalsko), Ps20 oraz przebudowę odcinka linii 15 kV relacji RS Kalsko, zlokalizowanej w rejonie słupa Ps19.

Na całym obszarze inwestycji trwają prace budowlano-montażowe. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, udało się zakończyć budowę 256 z 346 stanowisk fundamentów, posadowić 79 z 346 konstrukcji słupowych, wyposażono także 29 stanowisk w łańcuchy izolatorowe.

W dniach 15-18 lutego przeprowadzono kolejne odbiory fabryczne FAT dla przewodów roboczych.

Na najbliższe tygodnie zaplanowano kontynuację prac budowlanych oraz przeprowadzenie testów fabrycznych FAT osprzętu dla przewodu OPGW.

przejdź do góry strony ↑