Interaktywna mapa inwestycji

informacje na temat inwestycji elektroenergetycznych, w tym prowadzonej przez API budowie linii 400 kV Baczyna-Plewiska można znaleźć na uruchomionej w tym tygodniu interaktywnej mapie inwestycji PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozbudowują i modernizują infrastrukturę przesyłową, realizując zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki największy w historii program inwestycyjny. API czynnie uczestniczy w niektórych z tych projektów, w tym największym z nich - budowie odcinka linii Baczyna-Plewiska o długości ok. 140 km.

Dzięki tym inwestycjom powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie zapewniał bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego w Polsce.

Dzięki interaktywnej mapie można dowiedzieć się, w których regionach rozbudowywana jest sieć przesyłowa. Na planie można odnaleźć zarówno inwestycje w budowie, jak i te zaplanowane. Po kliknięciu na daną inwestycję wyświetla się jej krótki opis oraz link do strony internetowej, zawierającej m.in. aktualne informacje o jego realizacji oraz dane kontaktowe.


Interaktywna mapa jest dostępna na stronie internetowej PSE.

go to top ↑