Prezydent podpisał nowelizację ustaw dotyczących kluczowych inwestycji energetycznych

przez Prezydenta RP nowelizacji ustaw w zakresie przygotowania i realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie Polski kończy jeden z ważniejszych rozdziałów legislacyjnych w polskiej energetyce ostatnich lat. Dzięki niej realizacja projektów związanych z budową sieci przesyłowych będzie szybsza i prostsza.

- Nowelizacja pozwoli usprawnić szereg procesów, które do tej pory były naprawdę czasochłonne - ocenia Dawid Sieniuć, Dyrektor Generalny API. - Przepisy będą bardziej czytelne, jednolite a przez to prostsze w stosowaniu. Z naszego punktu widzenia to ważny krok, ponieważ umożliwi sprawną realizację projektów liniowych - dodaje.

W większości zmiany dotyczą trzech specustaw inwestycyjnych o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, sektora naftowego oraz terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu. Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w prawie geodezyjnym i kartograficznym, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dodatkowo skrócony zostaje czas uzyskiwania niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji aktów administracyjnych, przy jednoczesnym uproszczeniu tych procedur. - Nowelizacja specustaw była potrzebna. Sam fakt prac nad tym konkretnie dokumentem pokazuje, jak ważnym elementem naszej rzeczywistości jest energetyka - mówi Dawid Sieniuć.

W ramach przedmiotowej noweli zweryfikowana została również lista inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (ustawy przesyłowej) znajdujących się w załączniku do ustawy. Wcześniej obowiązująca lista została rozszerzona o osiem linii 220 kV oraz o dwanaście projektów o napięciu 400 kV.

Podpisany przez Prezydenta RP dokument wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od daty ogłoszenia.

przejdź do góry strony ↑