Projekt zmian specustaw przesyłowych przyjęty przez rząd

podało, że 26.01.2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w tzw. specustawach przesyłowych. Z punktu widzenia realizacji strategicznych inwestycji infrastrukturalnych ta nowelizacja ma kluczowe znaczenie. Oszczędza czas i pieniądze oraz redukuje ilość wytwarzanych dokumentów. Jednocześnie kwestie społeczne pozostają kluczowym elementem projektów.

- Możemy powiedzieć, że to naprawdę ważny dzień do polskiego sektora elektroenergetyki. Nowelizacja specustawy przesyłowej jest potrzebna, co widzieliśmy i o czym mówiliśmy już od dłuższego czasu - ocenił Dawid Sieniuć, Dyrektor Generalny API. - Zarówno uproszczenie procedur realizacyjnych, jak również zmniejszenie czasu niezbędnego na uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych to bardzo dobre wieści. Należy docenić, że autorzy nowelizacji nie zmniejszają roli udziału strony społecznej w procesie inwestycyjnym - dodaje.

Redukcja czasu potrzebnego na tzw. etap przygotowawczy, w przypadku przyjętego przez rząd projektu zmian, wydaje się znacząca. Obowiązująca od 2015 roku specustawa zakładała pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych w około dziewiętnaście miesięcy. Wprowadzenie nowych przepisów będzie mogło skrócić ten okres nawet do sześciu. Innym ważnym elementem przyjętego przez rząd projektu jest ujednolicenie stosowanej terminologii i dostosowanie jej do innych obowiązujących specustaw. Ponadto projektowane przepisy mają nie dopuszczać do wystąpienia „dowolności” interpretacyjnej.

Dokument ten jest bardzo ważny z punktu widzenia kształtu polskiego miksu energetycznego i rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska sieć przesyłowa wymaga znaczącej rozbudowy i modernizacji, jeśli ma skutecznie wypełnić swoją rolę i bez problemu odebrać energię elektryczną z planowanych morskich farm wiatrowych oraz innych OZE. Mając to na uwadze, znowelizowano również załącznik do specustawy, poszerzając zawartą w nim listę inwestycji objętych jej zakresem.

- Objęcie specustawą kolejnych inwestycji pokazuje, jak ważna jest ich rola w kontekście wyprowadzenia mocy z nowych źródeł energii, w tym przede wszystkim z OZE - mówi Dawid Sieniuć. - Co z tego, że będziemy mogli produkować dużo zielonej energii, skoro system przesyłowy nie będzie w stanie jej przyjąć i przesłać tam, gdzie jest potrzebna? Poszerzenie listy załącznika do specustawy jest odpowiednią odpowiedzią na to wyzwanie - uzupełnia.

Nowelizacja zakłada rozszerzenie listy strategicznych inwestycji infrastrukturalnych o 12 linii 400 kV, osiem linii 220 kV oraz podmorski kabel Harmony Link, który połączy Polskę z Litwą.

przejdź do góry strony ↑