Ustawa offshore prawie gotowa

ustawy, która promuje wytwarzanie prądu w morskich farmach wiatrowych będzie ważnym krokiem Polityki Energetycznej Polski 2040. Ponadto Bałtyk postrzegany jest przez ekspertów jako akwen sprzyjający rozwojowi energetyki wiatrowej - jego stosunkowo niewielka głębokość oraz wysoka tzw. wietrzność są szczególnie atrakcyjne dla farm wiatrowych.

4 stycznia br. senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu opowiedziała się za przyjęciem ustawy offshore bez poprawek. Oznacza to, że w połowie stycznia Sejm będzie mógł również przyjąć dokument, który następnie trafi do podpisu Prezydenta RP. Jeśli prezydent nie zgłosi zastrzeżeń, ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2021 roku.

Pod koniec września 2020 roku Polska wraz z innymi państwami regionu oraz Komisją Europejską podpisała tzw. deklarację bałtycką, której celem jest wsparcie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w rejonie Morza Bałtyckiego. Oznacza to, iż prace w tym zakresie przebiegają dwutorowo – z jednej strony pracują powołane grupy robocze, które mają tworzyć wartość dodaną w zakresie kształcenia, logistyki czy budowy łańcucha dostaw, z drugiej trwają zaawansowane prace nad przyjęciem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. W kontekście prac parlamentarnych szczególnie emocjonujący był ostatni kwartał 2020 roku, ponieważ zarówno wśród ekspertów, jak i polskiej administracji rządowej przeważało przekonanie, że wskazana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Tak się jednak nie stało, ponieważ dokument zatrzymał się na etapie właśnie prac parlamentarnych. Wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska zaznaczył jednak, że niewielkie opóźnienia będą bez większego znaczenia dla samych projektów offshore leżących w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku założona moc pochodząca z farm usytułowanych na morzu to 11 GW energii. Eksperci rynkowi wskazują jednak, że potencjał instalacji na Bałtyku, do 2050 roku, może wynosić nawet 28 GW.

przejdź do góry strony ↑