Linia Baczyna-Plewiska z pierwszymi decyzjami lokalizacyjnymi

, działając w ramach Konsorcjum z SEPC i Elbud Warszawa, realizującego budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska, uzyskała kolejną z kluczowych decyzji dla tego zadania. Wojewoda Wielkopolski, decyzjami nr 3 i 4 z dnia 30 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zatwierdził przebieg linii na terenie powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, poznańskiego i szamotulskiego.

Obie decyzje wojewody dotyczą etapów inwestycji w Wielkopolsce i otwierają możliwość do ubiegania się o wydanie pozwoleń na budowę. Realizacja linii elektroenergetycznej najwyższych napięć o długości 140 km wymaga elastycznego podejścia do zarządzania etapem spraw formalnoprawnych, w czym wykorzystujemy ponad 20-letnie doświadczenia API.

- Mając na uwadze sprawną realizację projektu, podzieliliśmy prace budowlane na kilka etapów wymagających wydania przez wojewodów odrębnych decyzji lokalizacyjnych - wyjaśnia Elżbieta Czarnecka, Starszy Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji API. - Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję dla dwóch z nich jednocześnie, co nas bardzo cieszy, gdyż pozwala to na zaplanowanie kolejnych działań. Zdecydowanie przybliża to Konsorcjum do momentu uzyskania pozwoleń na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych na poszczególnych odcinkach linii. Ten fakt pokazuje też wagę, jaką władze administracyjne przywiązują do tego strategicznego projektu - dodaje.

Decyzja lokalizacyjna określa nie tylko umiejscowienie trasy linii na terenie Wielkopolski, ale również wskazuje warunki techniczne realizacji, wymagania wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz dotyczące ochrony interesów osób trzecich. W najbliższym czasie spodziewamy się otrzymać podobne decyzje dla pierwszych etapów realizacji zadania w województwie lubuskim.

przejdź do góry strony ↑