Ważna modernizacja KSE w portfolio API

realizacji projektów inżynieryjnych są momenty dla Wykonawcy oraz Podwykonawców niezwykle miłe – osiągnięcie kolejnych kroków milowych, uzyskanie kluczowych decyzji formalnoprawnych, w tym decyzji środowiskowej czy oddanie inwestycji do użytku. Październik przyniósł nam satysfakcję z tego ostatniego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne wpięły do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowy odcinek linii 220 kV Byczyna-Jamki.

Modernizacja linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki dotyczyła budowy nowego odcinka od słupa nr 52 do słupa nr 57, a wpięcie go do systemu przesyłowego zwiększyło bezpieczeństwo oraz możliwości pracy KSE w tym regionie. Dzięki wdrożeniu koncepcji zaproponowanej przez specjalistów z API, całkowity przebieg linii został skrócony o blisko 9 km, co ma niebagatelny wpływ nie tylko na oszczędności strat przesyłu, ale również na bezpieczeństwo linii oraz na środowisko naturalne. Tereny uwolnione dzięki demontażowi starego fragmentu linii zostaną poddane rekultywacji i ponownemu zalesieniu, a oddziaływanie nowej linii na otoczenie jest dużo mniejsze od dotychczasowego.

Wpięcie nowej linii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to powód, dla nas i ekip budowalno-montażowych, do dumy z dobrze wykonanego zadania, ale, co należy podkreślić, nie oznacza jeszcze końca prac na tej inwestycji. Do całkowitego zakończenia projektu pozostała wymiana izolacji słupa mocnego na dwutorowym odcinku linii 220 kV Byczyna-Jamki oraz sfinalizowanie prac rozbiórkowych starej linii. Jednak najważniejsza część – budowa nowego odcinka – jest już za nami, a zakończony z  sukcesem projekt dołącza dziś do naszego portfolio inwestycji, które zrealizowaliśmy na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

przejdź do góry strony ↑