DŚU dla linii 400 kV Baczyna-Plewiska uzyskana

to pierwsza decyzja w procesie inwestycyjnym. Określa wytyczne do projektowania oraz środowiskowe warunki do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Uzyskanie jej dla tak dużej inwestycji jak budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska jest czasochłonnym procesem. Dzięki wzorowej współpracy z organem prowadzącym, od momentu złożenia wniosku do uzyskania decyzji upłynęło zaledwie 6 miesięcy, a od rozpoczęcia badań - tylko 2 lata. I to pomimo pandemii COVID-19.

– Mając świadomość skali inwestycji, która przebiega przez dwa województwa, co niesie za sobą konieczność uzyskania opinii i uzgodnień m.in. z dwóch Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, okres 6 miesięcy na uzyskanie decyzji, od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, należy określić jako bardzo krótki – oceniła Anna Rzeczycka-Kliszcz, Kierownik Biura Dokumentacji Środowiskowej API. – Nasza współpraca z RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, który był organem prowadzącym postępowanie ze względu na fakt, iż dłuższy odcinek projektowanej linii znajduje się na terenie województwa lubuskiego, była wzorcowa i przyczyniła się w znacznej mierze do osiągnięcia celu w czasie krótszym niż początkowo planowano – dodaje. Całą procedurę przeprowadzono bez jakichkolwiek opóźnień, pomimo okresu pandemii i wynikających z tego tytułu ograniczeń prawnych, administracyjnych oraz organizacyjnych, będących efektem obaw o zdrowie osób realizujących procedurę środowiskową ale też i mieszkańców biorących w niej czynny udział. To właśnie etap postępowania z udziałem społeczeństwa budził najwięcej wątpliwości i był największym wyzwaniem. Pomimo wprowadzenia tzw. lockdown’u, przebiegł on bezproblemowo, co jest znaczącym sukcesem organizujących go podmiotów. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników procedury, RDOŚ umożliwił zapoznanie się z dokumentacją sprawy na miejscu, w swojej siedzibie, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Jednocześnie strona społeczna miała możliwość składania uwag i wniosków również w postaci elektronicznej. Wymagało to wypracowania szczególnych rozwiązań i dodatkowej pracy w urzędach, głównie na poziomie gmin, gdzie obwieszczenia o udziale społeczeństwa, poza publikowaniem w elektronicznych Biuletynach Informacji Publicznej, zamieszczone były na tablicach ogłoszeń. Pozwoliło to, pomimo faktu, że niektóre z urzędów na czas pandemii ograniczyły kontakt z petentami, w widoczny sposób opublikować informacje o procedurze z udziałem społeczeństwa.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach poza tym, że jest pierwszą z uzyskiwanych decyzji, jest też kluczowa, ponieważ wszystkie kolejne decyzje administracyjne uzyskiwane w procesie inwestycyjnym muszą być zgodne z ustaleniami i warunkami w niej zawartymi. Wydanie przedmiotowej decyzji dla realizowanej przez nas inwestycji to milowy krok przybliżający nas do uzyskania pozwolenia na budowę, a w konsekwencji – do rozpoczęcia etapu prac budowlanych na linii 400 kV Baczyna-Plewiska – uzupełnia Anna Rzeczycka-Kliszcz.

przejdź do góry strony ↑