Trwają prace budowlano-montażowe na linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa

COVID-19 nadal wpływa na życie codzienne nas wszystkich, wprowadzając wiele nowych wymagań i ograniczeń także w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych. Pomimo tych utrudnień, prace budowlano-montażowe na linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa trwają, co przekłada się bezpośrednio na liczbę gotowych stanowisk słupowych. W okolicach Łęcznej ich ilość jest na tyle duża, że nowa linia stała się już wyraźnym elementem krajobrazu.

– Cieszymy się, że prace postępują i jest to widoczne nie tylko w raportach, ale również w terenie. Nasza praca dla firmy Sinohydro przynosi wymierny efekt w postaci możliwości budowy kolejnych słupów i to naprawdę daje nam dużą satysfakcję – mówi Jacek Harbuz, Kierownik Projektu ze strony API. – Pandemia była i jest dla nas wyzwaniem: główne problemy wynikały z ograniczeń w transporcie, w tym międzynarodowym oraz z zamrożenia pracy administracji. Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem i wsparciem ze strony lokalnych władz oraz urzędów, jednak ta sytuacja miała wpływ na terminy prowadzonych spraw. Na szczęście etap negocjacji z właścicielami nieruchomości jest praktycznie za nami, więc w tym zakresie brak możliwości spotkań bezpośrednich nie dotknął nas tak bardzo. Jednak patrząc na całokształt – koronawirus utrudnił nam mocno prowadzenie projektu. Tym bardziej cieszą nas efekty, które osiągnęliśmy przez ostatnie miesiące, co jest zasługą wszystkich firm i osób zaangażowanych w realizację zadania – podkreśla Jacek Harbuz.

Linia 400  kV relacji Chełm-Lublin Systemowa to jeden z projektów, gdzie API realizuje pełny zakres prac formalnoprawnych oraz komunikacji społecznej. To duża inwestycja, mająca strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego: na terenie trzech powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego i chełmskiego powstaje 175 słupów o wysokości od 40 do 95 m, mających w podstawie fundamenty o powierzchni części podziemnej od 108 do 625 m2. Pomiędzy nimi rozwieszone zostanie blisko 400 km przewodów fazowych (służących do przesyłu prądu) i odgromowych (zabezpieczenie linii oraz otoczenia przed uderzeniem pioruna).

przejdź do góry strony ↑