API przywraca pełną funkcjonalność biur

pewne obostrzenia są w dalszym ciągu aktualne, API podobnie jak wiele innych podmiotów na rynku, wraca do normalnego trybu pracy. Siedziba główna oraz Biuro Zarządzania Projektami rozpoczęły już pracę w takich samych godzinach, jak przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Z przyjemnością informujemy, że po kilku tygodniach pracy zdalnej, wynikającej z konieczności zabezpieczenia naszych pracowników przed ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wracamy do tradycyjnego sposobu funkcjonowania, który znaliśmy sprzed czasu epidemii. Od 18 maja br., zarówno siedziba główna API znajdująca się przy ul. Berensona, jak również Biuro Zarządzania Projektami, które mieści się przy ul. Opaczewskiej, działają w pełnym wymiarze godzin.

Powrót do tradycyjnej formy pracy nie oznacza rezygnacji z przestrzegania wprowadzonych procedur bezpieczeństwa. Informujemy, że w dalszym ciągu wszystkie przebywające na terenie Biur osoby obowiązują reżimy sanitarne i niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i rękawiczki. Przestrzegamy również ograniczeń co do przebywania większej liczby osób w jednym pomieszczeniu oraz zachowania bezpiecznego dystansu w trakcie spotkań.

Nasze wspólne dobro i bezpieczeństwo pozostają dla nas kwestią kluczową, dlatego wszystkich Państwa, którzy chcieliby wybrać się do nas osobiście, uprzejmie prosimy o przestrzeganie aktualnych zaleceń sanitarnych oraz w miarę możliwości, o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

przejdź do góry strony ↑