Relacja z VI spotkania MGR IPMA Polska

 spotkania Mazowieckiej Grupy Regionalnej IPMA Polska eksperci API – Dawid Sieniuć i Marcin Laskowski – zaprezentowali projekt nagrodzony pierwszą nagrodą w IPMA Polish Project Excellence Award 2019 oraz swoje doświadczenia w zakresie wpływu relacji z interesariuszami na powodzenie projektów inwestycyjnych.

Dzięki uzgodnieniu przejrzystych zasad współpracy, właściwie dobranej strategii komunikacji i odpowiedniemu doborowi ludzi oraz narzędzi, udało się cały proces inwestycyjny przeprowadzić praktycznie bezkonfliktowo – mówił Dawid Sieniuć, Dyrektor Generalny API. Projekt budowy linii 400 kV Ełk-Łomża, który zwyciężył w konkursie PPEA 2019 zalicza się do inwestycji społecznie trudno akceptowalnych, wręcz z założenia wywołujących protesty i konflikty. Znaleźliśmy właściwe ścieżki porozumienia, dotarliśmy z naszym przekazem do wszystkich interesariuszy, zapewniając odpowiedni poziom komunikacji zwrotnej. Dziś, chociaż projekt został zakończony kilka lat temu, nadal utrzymujemy kontakt z niektórymi jego interesariuszami. Zbudowaliśmy naprawdę dobre relacje, co było widoczne chociażby w trakcie procedury oceny naszego projektu – podkreślił w podsumowaniu swojej części prezentacji.

Marcin Laskowski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami API, przedstawił elementy związane bezpośrednio z kompleksowym zarządzaniem procesem inwestycyjnym. To było ogromne wyzwanie logistyczne: liczba interesariuszy oraz skala inwestycji wymagały koordynacji działań wielu podmiotów – podkreślał w swoim wystąpieniu Laskowski. Również w tym zakresie kluczowe było nawiązanie i utrzymanie odpowiednich relacji oraz skutecznej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, przez cały czas realizacji zadania. Nie jest to łatwe, ponieważ pracowaliśmy pod wielką presją czasu. W takim momencie kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji w projekcie staje się to, co wypracowaliśmy wcześniej – wzajemne zaufanie i szacunek.

Prezentacja była zaproszeniem do dyskusji, w której członkowie MGR IPMA Polska dzielili się swoimi doświadczeniami. Wskazano przede wszystkim fakt, że w dobie mediów społecznościowych osoby odpowiedzialne za projekt muszą uwzględniać nie tylko wyzwania logistyczne czy ekonomiczne, ale również komunikacyjne oraz społeczne. I że rola tych dwóch czynników stale wzrasta.

Spotkanie było już szóstym wydarzeniem tego typu zorganizowanym przez Mazowiecką Grupę Regionalną. API, jako członek Stowarzyszenia IPMA Polska, wspiera innych uczestników rynku swoją wiedzą i doświadczeniem, ale stara się czerpać jak najwięcej z dobrych praktyk wszystkich członków Stowarzyszenia. 

przejdź do góry strony ↑