Pierwsze pozwolenie na budowę dla linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa

oczekiwane i spodziewane efekty dla zadania realizowanego przez API na terenie województwa lubelskiego. Wojewoda Lubelski, decyzją nr 111/19 z dnia 23 września 2019 roku, zatwierdził projekt budowlany i jednocześnie udzielił pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm-Lublin Systemowa. Decyzją objęto niemal 50% konstrukcji wsporczych i kilka pełnych sekcji naciągowych linii.

Wrzesień przyniósł oczekiwane i spodziewane efekty dla zadania realizowanego przez API na terenie województwa lubelskiego. Wojewoda Lubelski, decyzją nr 111/19 z dnia 23 września 2019 roku, zatwierdził projekt budowlany i jednocześnie udzielił pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm-Lublin Systemowa. Decyzją objęto niemal 50% konstrukcji wsporczych i kilka pełnych sekcji naciągowych linii.

Uzyskane pozwolenie jest kluczową decyzją dla projektu, a termin jej wydania jest wynikiem długiego procesu formalnoprawnego, rozpoczętego przez API jeszcze w roku 2017. Decyzja daje Generalnemu Wykonawcy możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w dogodnym momencie – zakończył się okres prac polowych, co jest sprzyjające dla rolników, ale również ze względów środowiskowych termin ten jest najkorzystniejszy. Sinohydro, spółka grupy POWERCHINA, przygotowuje już plac budowy i w najbliższym czasie rozpocznie prace nad fundamentami słupów linii.

Budowa linii elektroenergetycznej jest olbrzymim wyzwaniem, ale to praca na etapie przygotowawczym wiąże się z największym ryzykiem. Jest też często żmudna i niewidoczna. Pracujemy w ścisłym reżimie harmonogramów, z materią bardzo odporną na planowanie konkretnych dat, bo uzależnioną od bardzo wielu czynników, w tym właściwej kooperacji różnych podmiotów i urzędów. Zarządzanie tymi procesami wymaga doświadczenia, stałego nadzoru i znacznego nakładu pracy wielu ludzi, jednak uzyskanie stosownych pozwoleń i fizyczne rozpoczęcie budowy przynosi największą satysfakcję – mówi Dawid Sieniuć, Dyrektor Generalny API. – W przypadku linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa cały ten proces udało się przeprowadzić niezwykle sprawnie. Jesteśmy szczególnie dumni z efektów konsultacji społecznych, dzięki którym proces planowania inwestycji przebiegł w atmosferze społecznej akceptacji i zrozumienia dla konieczności realizacji linii. Otwartość partnerów i interesariuszy, nasze zaangażowanie oraz nakład wykonanej pracy przyniosły spodziewany efekt: linia uzyskała pozwolenie na budowę, Generalny Wykonawca może rozpoczynać prace budowlane, a Operator Systemu Przesyłowego planować terminowe włączenie linii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Pozwolenie na budowę to kolejny, kluczowy dla całej inwestycji etap, który API ukończyła w ostatnim czasie. Wcześniej, na przełomie czerwca i lipca, pozyskaliśmy dla linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm-Lublin Systemowa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w pierwszym kwartale zakończyły się prace związane z wprowadzeniem trasy linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co istotne, API prowadzi działania formalnoprawne w tym projekcie bez możliwości korzystania z przepisów specjalnych (tzw. specustaw), upraszczających procedury dla inwestycji infrastrukturalnych.

przejdź do góry strony ↑