II konferencja dla 400 kV Chełm-Lublin Systemowa

odbyła się w Lublinie druga konferencja dla zadania pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Chełm-Lublin Systemowa”, w którym Agencja Promocji Inwestycji odpowiada za prace formalnoprawne i komunikację społeczną.

W dniu 11 lipca 2019 r. odbyła się w Lublinie druga konferencja dla zadania pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Chełm-Lublin Systemowa”, w którym Agencja Promocji Inwestycji odpowiada za prace formalnoprawne i komunikację społeczną.

Konferencje kierowane do władz wojewódzkich i samorządowych obszaru, przez który przebiega linia elektroenergetyczna, a także do przedstawicieli instytucji opiniujących i uzgadniających procesy inwestycje (RDOŚ, RDLP, nadleśnictwa itp.) są stałym elementem komunikacji społecznej inwestycji realizowanych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Podczas tych spotkań prezentowany jest stan prac oraz kluczowe informacje na temat kolejnych etapów projektu.

W lubelskiej konferencji, obok przedstawicieli wojewody, urzędu wojewódzkiego i samorządowców wszystkich szczebli, brali również udział reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych oraz operatorów sieci dystrybucyjnej. Tym bardziej więc ucieszyła nas możliwość przekazania w trakcie konferencji informacji o wydaniu przez RDOŚ w Lublinie, na wniosek złożony przez naszą spółkę, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Wydana 28 czerwca decyzja procedowana była tylko 9 miesięcy, co wobec krajowych standardów dla tego typu inwestycji, wynoszących od 12 do 14 miesięcy, jest wynikiem znakomitym. Tak szybkie uzyskanie decyzji było możliwe tylko dzięki ścisłej współpracy wszystkich stron procesu, za co chcemy serdecznie podziękować na ręce obecnych dziś przedstawicieli organów uczestniczących w tej procedurze. – powiedziała w trakcie konferencji Anna Rzeczycka – Kliszcz, kierownik Biura Dokumentacji Środowiskowej API. - Podkreślenia wymaga fakt, że uzyskanie decyzji było możliwe dzięki uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wszystkich gminach, przez które przechodzi linia. W imieniu Inwestora oraz Agencji Promocji Inwestycji chcemy podziękować samorządom oraz Urzędowi Wojewódzkiemu za sprawne przeprowadzenie tego procesu – dodała w podsumowaniu swojej prezentacji p. Anna.

W trakcie konferencji prezentacje przedstawili również przedstawiciele: Inwestora (PSE), Generalnego Wykonawcy (Sinohydro) oraz podmiotów współodpowiedzialnych za przebieg procesu środowiskowego (RDOŚ).

przejdź do góry strony ↑