OSE 2019: debata z udziałem Agencji Promocji Inwestycji

to temat podniesiony przez przedstawiciela API w trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem samorządowców, który miał miejsce drugiego dnia VII Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku.

W debacie pod tytułem „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2019 r.” omówione zostały nie tylko zrealizowane przez reprezentowane samorządy inwestycje, ale również kwestie roli, reguł oraz problemów we współpracy i komunikacji zarówno na linii administracja rządowa - władze samorządowe, jak i pomiędzy samorządem a mieszkańcami.

Problem połączenia oczekiwań mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury z pragnieniem ochrony przed lokalizowaniem jej elementów w najbliższym otoczeniu jest znany we wszystkich rozwiniętych społeczeństwach demokratycznych. Uczestnicy panelu oraz publiczność nie szukali przyczyn tego zjawiska, lecz skupili się na dyskusji o sposobach pozwalających na realizację inwestycji pomimo generowanych przez syndrom NIMBY problemów w dialogu pomiędzy inwestorami a mieszkańcami. W podsumowaniu tego fragmentu dyskusji podkreślona została rola rzetelnej i odpowiedzialnej komunikacji, której głównym celem jest rozwiewanie obaw mieszkańców oraz zasadność włączania lokalnych społeczności w sam proces inwestycyjny poprzez stosowanie modeli partycypacyjnych.

Na scenie Sali Plenarnej Centrum Solidarności w Gdańsku głos zabrali: Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk; Ryszard Kuć – Wiceprezydent Olsztyna; Józef Neterowicz – ekspert Związku Powiatów Polskich; Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Szpitali Pomorskich; Krzysztof Szymański – rzecznik prasowy Agencji Promocji Inwestycji i Robert Wróbel – Starosta Powiatu Legionowskiego. Debatę poprowadził Zbigniew Canowiecki – Prezydent organizacji Pracodawcy Pomorza.

przejdź do góry strony ↑