API na konferencjach branżowych

w optyce praktyka (doradztwo formalnoprawne), oczekiwane kierunki zmian” oraz „Budowanie relacji w projektach energetycznych w dobie rewolucji technologicznej” - to tytuły dwóch prelekcji, które przedstawiciele Agencji Promocji Inwestycji wygłosili na konferencjach poświęconych procesom inwestycyjnym i zarządzaniu projektami.

Wiedza praktyków to cenny walor, który w zakresie zarządzania inwestycjami zajmuje wysoką pozycję na liście tematów poruszanych w trakcie konferencji branżowych. Dzięki temu specjaliści API, którzy w toku realizacji dziesiątek inwestycji zebrali unikalne doświadczenia w pracach formalnoprawnych oraz we współpracy z społecznościami lokalnymi, są istotnym głosem w dyskusji nad problematyką infrastrukturalną. W trakcie prelekcji oraz debat mogą nie tylko przedstawić własne wnioski, ale także otrzymują możliwość skonfrontowania się ze zdaniem innych ekspertów. Powstający w ten sposób nowy zakres know-how jest następnie wykorzystywany przez całe grono pracowników API przy kolejnych projektach inwestycyjnych.

26 października 2018 r., na Konferencji Izby Gospodarczej Gazownictwa pn. „Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian”, Marcin Laskowski – Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w API – przedstawił praktyczne problemy inwestorów związane z procedurami i systemem funkcjonowania mechanizmów uzgodnień oraz pozwoleń w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Jego prezentacja pt. „Inwestycje liniowe w optyce praktyka (doradztwo formalnoprawne), oczekiwane kierunki zmian” spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników Konferencji, czego wymiernym dowodem były pisemne podziękowania przesłane na jego ręce przez organizatorów wydarzenia.

Nieco inną tematykę, choć również ściśle związaną z realizacją inwestycji liniowych, zaprezentował Dawid Sieniuć – Dyrektor Generalny API – na XXI Konferencji IPMA Polska pn. „Rewolucja w zarządzaniu”. W tym roku spotkanie pasjonatów zarządzania projektowego poświęcone zostało problematyce tzw. Przemysłu 4.0 oraz Internetu rzeczy, a także wyzwaniami stojącymi za czekającą nas, kolejną zmianą cywilizacyjną, będącą efektem wdrożenia tych idei w życie codzienne. Przed licznym audytorium specjalistów z zakresu zarządzania, Dawid Sieniuć przedstawił prezentację pt. „Budowanie relacji w projektach energetycznych w dobie rewolucji technologicznej”. Wskazał w jej trakcie na rolę, jaką w czasach automatyzacji procesów oraz autonomicznych urządzeń, mają relacje międzyludzkie i bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. To podejście jest spójne z filozofią API, w której łączymy nowoczesne metody zarządzania z zachowaniem modelu klasycznej komunikacji społecznej, kładąc nacisk na rolę kontaktu bezpośredniego partnerów biznesowych oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji na linii Inwestor/Wykonawca – otoczenie społeczne. Wydaje się, że taka metoda znajduje zrozumienie także wśród osób, dla których skuteczność oraz automatyzacja procesów projektowych mają priorytetowe znaczenie.

Zainteresowanych tematyką prezentacji, a także możliwością współpracy we wskazanych w nich zakresach, zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

przejdź do góry strony ↑