Umowa na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska podpisana

, w skład którego wchodzą: Shanghai Electric Power Construction, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa oraz Agencja Promocji Inwestycji, 21 września 2018 r. podpisało ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne umowę na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Wartość kontraktu to 365 064 000 zł brutto.

Nowa linia najwyższych napięć połączy istniejącą stację elektroenergetyczną Plewiska, zlokalizowaną obok Poznania, z nowobudowaną stacją Baczyna, usytuowaną w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Inwestycja ta jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego północnej części Polski oraz stanowić będzie ważny element współpracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemami europejskimi w ramach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) po planowanym ponownym uruchomieniu transgranicznej linii Krajnik-Vierraden na napięciu 400 kV.

W ramach konsorcjum Agencja Promocji Inwestycji odpowiada za sprawy formalnoprawne i komunikację społeczną, a jej Biuro Zarządzania Projektami koordynuje całokształt prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem tej strategicznej inwestycji.

przejdź do góry strony ↑