API uzyskała decyzję środowiskową dla stacji energetycznej w Rzeszowie

, że dla prowadzonej przez API na południowym wschodzie inwestycji elektroenergetycznej pozyskaliśmy jeden z kluczowych dokumentów. 11 maja 2018 roku ostateczną stała się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i modernizacji największej stacji energetycznej w Polsce.

Burmistrz gminy Kolbuszowa, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów, orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”. W wydanej decyzji precyzyjnie zostały określone istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Przekazane wytyczne w sposób szczególny uwzględniają konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jest to jedna z kilku decyzji środowiskowych, jakie udało się pozyskać API w ostatnim czasie.

- To jeden z trudniejszych etapów każdej dużej inwestycji infrastrukturalnej – mówi Dawid Sieniuć, Dyrektor Generalny API. - Osiągniecie tego celu jest możliwe tylko dzięki skoordynowanej pracy różnych ekspertów: przyrodników, akustyków, architektów krajobrazu czy specjalistów zajmujących się oceną oddziaływania na środowisko. Gromadzona przez nich niezwykle obszerna dokumentacja środowiskowa oraz wnikliwa praca w terenie to jedyny sposób na wykonanie rzetelnego opracowania, będącego podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej - dodaje.

Rozbudowa i modernizacja stacji energetycznej 750/400/110 kV w Rzeszowie jest zadaniem strategicznym z punktu widzenia całego regionu. Dzięki pełnemu zaangażowaniu API w ten projekt znacząco podniesie się bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego, a infrastruktura znajdująca się na stacji będzie dostosowana do najlepszych rozwiązań technologicznych dostępnych w elektroenergetyce. 

przejdź do góry strony ↑