Linia elektroenergetyczna 400 kV Baczyna-Plewiska uruchomiona!

umowy z PSE S.A. do uruchomienia linii minęło zaledwie 5 lat i dwa miesiące. W tym czasie zaplanowano trasę nowego połączenia, zaprojektowano i wybudowano ponad 140 km dwutorowej linii 400 kV. Wszystko to w czasie pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie i kryzysu na rynku surowców, paliw i transportu morskiego.

API po raz pierwszy uczestniczyła w projekcie budowy linii 400 kV jako Generalny Wykonawca - członek międzynarodowego Konsorcjum wykonawczego (wraz z Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd i PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o.). Ale gdzie zdobywać nowe doświadczenia, jak nie na najdłuższej linii najwyższych napięć realizowanej w Polsce w ostatnich 30-tu latach? Współpracujący z API partnerzy od lat wiedzą, że chętnie bierzemy na siebie odpowiedzialność za powierzone zadania i staramy się znajdować rozwiązania najtrudniejszych nawet sytuacji.

W projekcie budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska wiele było mniejszych i większych sukcesów, wyzwań, wspaniałych doświadczeń i osób. Będziemy o tym pewnie jeszcze nieraz pisać, nie sposób ich wymienić, ale bez wyjątku wszystkim interesariuszom, współpracownikom, Inwestorowi i partnerom w Konsorcjum serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

API odpowiadała w projekcie za komunikację społeczną (w tym uzgodnienie przebiegu linii), realizację kompletu prac formalnoprawnych. Po raz pierwszy również w API znalazło się centrum zarządzania całym projektem, a więc także wszelkimi czynnościami odbiorowymi i prawnymi następującymi po uruchomieniu połączenia, które potrwają jeszcze około 16-tu miesięcy.

Z najważniejszych danych dotyczących naszego udziału w projekcie należy bez wątpienia wymienić:

  • przeprowadzenie ponad 100-tu spotkań z interesariuszami, głównie na etapie uzgadniania trasy linii i przekroczenia kluczowych obszarów,
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niewiele ponad 6 miesięcy,
  • uzyskanie 8 decyzji o lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
  • uzyskanie 24 decyzji o pozwoleniu na budowę głównego połączenia (nie włączając kilkudziesięciu decyzji dotyczących obiektów krzyżowanych).

Prace formalnoprawne i budowlano-montażowe zajęły niemalże równo po 2,5 roku czasu. Takiego okresu potrzebowało Konsorcjum do realizacji 346 fundamentów i montażu tyluż konstrukcji słupów, zawieszenia łańcuchów izolatorów, przewodów fazowych, przewodów OPGW, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, montażu spiral zwiększających bezpieczeństwo ptaków i kul, oznakowania przeszkodowego. Wszelkie prace budowlano-montażowe prowadzone były pod stałym nadzorem przyrodniczym i z zachowaniem warunków nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Dzięki wzorowej współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim udało się na 3 konstrukcjach zamontować sztuczne platformy lęgowe dla dużych ptaków drapieżnych - rybołowów.

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest częścią programu rozbudowy systemu przesyłowego w północno-zachodniej części Polski. Stworzenie nowego węzła w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (stacja elektroenergetyczna Baczyna) i zapewnienie dwustronnego zasilania poprzez połączenia 400 kV z Krajnika i Plewisk zapewni poprawę warunków wyprowadzenia mocy z Odnawialnych Źródeł Energii zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Jej budowa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”.

przejdź do góry strony ↑