API poszerza ofertę usług

2017 r. rozszerzyliśmy zakres oferowanych usług o kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym na wszystkich jego etapach. Tym samym nasi Klienci otrzymali wsparcie od momentu rozpoczęcia prac planistyczno-projektowych po odbiór i uruchomienie nowej infrastruktury. 

W ramach utworzonego Biura Zarządzania Inwestycjami, API oferuje:

  • Profesjonalne zarządzanie projektami;
  • Obsługę prawną procesu inwestycyjnego;
  • Fachową pomoc inżynierską;
  • Doradztwo w zakresie procesu inwestycji;
  • Nadzór inwestycji ze strony generalnego wykonawcy.

Pozostałe Biura naszej Spółki realizują swoje zadania zarówno jako odrębne zakresy usług, jak i w ramach kompleksowej współpracy z BZI.

Warto przypomnieć, że od roku 2016, dzięki zakupowi udziałów w spółce Energoprojekt Poznań, API oferuje, w zakresie najszerszym na polskim rynku, możliwość realizacji w imieniu Klienta wszystkich kroków inwestycji do etapu pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to dostarczania usług związanych z organizacją projektów, prowadzeniem prac formalnoprawnych i budowlanych, nadzorem technicznym i finansowym, odbiorami oraz przekazaniem obiektów do eksploatacji.

przejdź do góry strony ↑