Baza
wiedzy

2019

infrastrukturalne wymaga uzyskania zgód oraz decyzji szeregu organów działających w imieniu i dla dobra szeroko rozumianego społeczeństwa. Jednym z trudniejszych etapów realizowanych projektów jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlaczego? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie poniższym artykułem.


na nieruchomości jest jednym ze sposobów uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości, na której mają być posadowione elementy sieci przesyłowej. Sposoby jej ustanowienia, zasadniczo mogą być tylko dwa. Z założenia służebność można ustanowić w drodze umowy lub orzeczenia sądu.


zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne i jak mocno zaangażuje się w nie wykonawca inwestycji, może zależeć sukces całego przedsięwzięcia. Historia pokazuje, że zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy wartych niekiedy setki miliony złotych kontraktów, temu - bagatelizowanemu do tej pory zagadnieniu - powinni przyjrzeć się z należytą uwagą.


przejdź do góry strony ↑